Házirend

H Á Z I R E N D a munkásszállón lakó vendégek részére

A szállón beutalóval (megrendelővel) rendelkező társasági (céges) dolgozók, illetve privát vendégek kaphatnak elhelyezést, akiknek állandó bejelentett lakcímük van. A vendég bejelentkezése az Ifjúság u. 5. szám alatt, a recepción (iroda) történik. A szobakulcs mellé kapott mágneskártyával a lakó köteles elszámolni: távozáskor a kulccsal együtt visszaadni, vagy annak elvesztése esetén a mindenkor érvényes költséget megfizetni.

A vendég a szoba és a közösen használt helyiségek berendezését és felszerelését rendeltetésszerűen használhatja, azok épségéért anyagilag felelős. Az okozott károkat, illetve hiányokat köteles megtéríteni. A kiköltözéskor a vendég a szobát a szobaleltár szerint és tisztán adja át a szobaasszonynak, vagy az üzemeltetési vezetőnek. A szállón lakók NEM fogadhatnak vendégeket. A szállón engedély nélkül vendég nem tartózkodhat.

A 20:00 órától 06:00 óráig tartó csendrendeletet, a nyugalmat igénylő lakótársak érdekében kötelező betartani. A műszakban dolgozók nappali nyugalma mindenki számára fontos kell, hogy legyen, tehát a hangoskodás nappal sem megengedett. A szobákban elhelyezett értékekért a lakó tartozik felelősséggel, a szálló felelőssége a recepció (iroda) díjmentes használatú érték megőrzőjében elhelyezettekért terjed ki. A postai leveleket és a küldeményekről szóló értesítéseket a recepció átveszi és azokat a szobáikba juttatja.

2011. évi XLI. törvény - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása - értelmében:

A SZÁLLÓ EGÉSZ TERÜLETÉN SZIGORÚAN TILOS DOHÁNYOZNI!

Dohányozni csak a Szálló szabadtéri dohányzóhelyén szabad.

Zárt légterű helyiségekben a dohányzás TILOS!

A szobákban dohányozni, főzni, ételt melegíteni tilos! Erre a célra a teakonyhák tűzhelyei és egyéb berendezései rendelkezésre állnak. Használat után mindenkire nézve kötelező a tűzhelyek és berendezések tisztán hagyása, valamint a saját tárgyak elvitele. A szállón előforduló hibákat és egyéb észrevételeket a szobaasszonyoknak, a karbantartónak vagy a recepción kell jelezni. Szemetet, papírhulladékot csak az erre a célra kijelölt helyen szabad elhelyezni.

A fenti házirend megsértése a szállóról történő azonnali kizárást von maga után!

A szálló vezetősége

2023. január 01.